Hệ thống GunnyFire.Net sẽ được chuyển sang tên miền mới tại http://gun69.us.

Từ ngày 10/09/2014 http://gun69.us sẽ trở thành website chính thức và duy nhất giúp khách hàng truy cập Game...Vui lòng đợi trong 11 giây để chuyển tới link http://gun69.us